Zdeňkovo poznámky

Co zjistím a opakovaně vyheldávám, tak sem zapíšu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


investice:fundamentalni_analyza:start

Fundamentální analýza

První část - jak číst ve výkazu zisků a ztrát
Druhá část - jak se firmě daří - účetní rozvaha
Třetí část - hodnota akcie
Čtvrtá část
Pátá část

Inteligentní investor

Vnitřní cena akcie

Data budeme hledat v tzv Income statement

Například zde (financials)

Hledáme

  • Net income - čistý zisk
  • Net margin - čistá marže
  • Equity - kapitál, jmění - Equity

Výpočty

$$P\text{/}E = \frac{Price}{EPS}$$

  • Price - cena za jednu akcii
  • EPS - zisk na jednu akcii

rozepsaný vzorec

$$P\text{/}E = \frac{Price}{\frac{Income}{Share\ Outstanding}}$$


Zdroj: http://financni-negramota.blogspot.com/
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fundament%C3%A1ln%C3%AD_anal%C3%BDza

investice/fundamentalni_analyza/start.txt · Poslední úprava: 2020/07/02 05:42 autor: Zdeněk Havlík

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki