Zdeňkovo poznámky

Co zjistím a opakovaně vyheldávám, tak sem zapíšu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


qnap:database

Database

MySQL (MariaDB)

Command-line

Přihlášení

mysql -u root

Restart

/etc/init.d/mysql restart

nebo

systemctl restart mariadb

Vytvoření databáze

Příkazy

  • show databases;
  • CREATE DATABASE wpdb;
  • select user,host from mysql.user;
  • přidat oprávnění k další databázi grant all on automa.* to 'zdenek'@'IP ADDRESS';
  • GRANT ALL PRIVILEGES ON dbTest.* To 'user'@'hostname' IDENTIFIED BY 'password';

lze použít zástupný znak * (hvězdička)

qnap/database.txt · Poslední úprava: 2023/05/28 13:50 autor: Zdeněk Havlík

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki