Zdeňkovo poznámky

Co zjistím a opakovaně vyheldávám, tak sem zapíšu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


qnap:web

Webový server

Debian v dockeru

Ve složce /etc/apache2/sites-available přidám konfiguraci na novou stránku, napříklap příkazem cp

Stránku přidám příkazem a2ensite example.com

Přidám certifikát příkazem

certbot certonly --agree-tos --email info@zdenekhavlik.cz --webroot -w /var/lib/letsencrypt/ -d example.com -d www.example.com

A restaruji web server příkazem systemctl reload apache2

Zdroj: https://linuxize.com/post/how-to-set-up-apache-virtual-hosts-on-debian-9/
https://linuxize.com/post/secure-apache-with-let-s-encrypt-on-debian-9/

Cache na Apache2

Přesměrování na jinou IP ve vnitřní síti

Práva ke složce

qnap/web.txt · Poslední úprava: 2023/03/27 11:27 autor: Zdeněk Havlík

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki