Zdeňkovo poznámky

Co zjistím a opakovaně vyheldávám, tak sem zapíšu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


programovani:ukazatele

Ukazatelé a reference

Proč používat ukazatele? Proto ⇒ http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~fabiadav/cecko/poznamky-k-jazyku-c/ukazatele

Ukazatel (anglicky pointer) je v informatice označení pro datový typ, který slouží k uložení adresy v paměti počítače. Ukazatel slouží pro zpřístupnění dat, která jsou na příslušné adrese v operační paměti uložena. Zdroj: Wiki

Ukazatel (pointer)

deklarce proměnné

char promenna;
char dalsi_promenna;

deklarace ukazatele - *

char *ukazatel; // vznikne místo v paměni pro uložení odkazu na nějakou proměnnou typu char

operátor reference - &

ukazatel = &promenna; // přiřazení adresy v paměni na proměnou pomocí & (ampersand)

operace dereference - *

dalsi_promenna = *ukazatel;

Příklad

ukazatel.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
 
int *ukazatel, promenna, dalsi_promenna;
 
int main ()
{
  promenna = 2018; // přiřazení hodnoty do promenné
  ukazatel = &promenna; // uložení adresy paměti na proměnnou 'promenna'
  dalsi_promenna = *ukazatel; // do jiné proměnné uložení HODNOTY přes ukazatel
  cout << dalsi_promenna;
 
  int i; // definice proměnné i datového typu int
  int a[3]; // definice proměnné a, pole typu int se třemi prvky
  int *p; // definice proměnné p, ukazatele na datový typ int
  p = &i; // hodnota pointeru je nastavena na adresu proměnné i
  *p = 3; // do paměti na adresu odkazovanou ukazatelem p se uloží hodnota 3
  p = &(a[2]); // hodnota pointeru je nastavena na prvek pole a s indexem 2
  p = p - 2; // hodnota pointeru je nastavena na prvek pole a s indexem 0 (tj. první prvek pole)
  *p = 5; // do paměti na adresu odkazovanou p se uloží hodnota 5 (tedy první prvek pole má tuto hodnotu)
 
  return 0;
} 

Praktický příklad

Zdroj: https://www.itnetwork.cz/cplusplus/cecko/dynamicka-prace-s-pameti/tutorial-jazyk-c-ukazatele

ukazatel_priklad.cpp
void prohod(int *p_a, int *p_b)
{
  int pomocna = *p_a;
  *p_a = *p_b;
  *p_b = pomocna;
}
 
int main(int argc, char** argv) {
  int cislo1 = 15;
  int cislo2 = 8;
  prohod(&cislo1, &cislo2);
  printf("V a je číslo %d a v b je číslo %d.", cislo1, cislo2);
  return (EXIT_SUCCESS);
}
programovani/ukazatele.txt · Poslední úprava: 2018/01/17 13:03 autor: Zdeněk Havlík

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki