Zdeňkovo poznámky

Co zjistím a opakovaně vyheldávám, tak sem zapíšu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


qnap:servers

Servery

HTTP

Nastavení sítě v /etc/network/interfaces

systemctl restart networking.service

Nastavení práva pro čtení a zápis do nasdílené složky do Contaier Station

  • Přidat www-data do nogroup?

Spuštění příkazu jako jiný uživatel

sudo -u www-data composer

Přepnout na jiného uživatele (musí být povolen)

su - www-data

MariaDB

Nový systém síťového rozhraní, nastavení sítě v /etc/systemd/network/eth0.network

systemctl enable systemd-networkd

info: https://wiki.debian.org/SystemdNetworkd

Install Server/Client

Sdílení

Samba

Další návod

Různá nastavení

Časové pásmo

Změna časového pásma se nastaví příkazem dpkg-configure tzdata

Unifi

composer

sudo -u www-data php composer.phar create-project nette/web-project zdenekhavlik.cz

Práva pro zápis

user@host:~/somedir $ cd /var/www/html/MY_PROJECT
user@host:/var/www/html/MY_PROJECT $ chmod -R a+rw temp log

Klávesnice

Zkratky

qnap/servers.txt · Poslední úprava: 2023/10/24 06:21 autor: Zdeněk Havlík

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki