Zdeňkovo poznámky

Co zjistím a opakovaně vyheldávám, tak sem zapíšu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


inventor:ostatni

Aktualizace souborů přes bash

@echo OFF
chcp 65001
set SourceDir="s:\Spolecne nastaveni Inventoru\"
set TargetDir="c:\Spolecne nastaveni Inventoru\"
COLOR 17
TITLE INVENTOR - PŘENOS AKTUÁLNÍHO NASTAVENÍ NA NOTEBOOK
REM ======================================
REM === Zde dáme vybrat, co se provede ===
REM ======================================
CLS
echo.
ECHO ===============================================================================
ECHO === Chcete aktualizovat nastavení a šablony na svém počítači podle serveru? ===
ECHO ===============================================================================
echo.
CHOICE /c AN /m "Ano nebo Ne"
IF ERRORLEVEL 2 goto No
IF ERRORLEVEL 1 goto Yes
 
:Yes
echo.
echo ======================================
echo === AKTUALIZUJI, prosím čekejte... ===
echo ======================================
echo.
xcopy /y /d /f /i /s %SourceDir% %TargetDir%
goto End
 
:No
EXIT
goto End
 
:End
echo.
echo =============
echo === KONEC ===
echo =============
echo.
pause
inventor/ostatni.txt · Poslední úprava: 2022/09/20 05:47 autor: Zdeněk Havlík

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki