Zdeňkovo poznámky

Co zjistím a opakovaně vyheldávám, tak sem zapíšu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


qnap:network

Síť

Měření rychlosti sítě

Příkazy

nmap -sn 10.10.10.0/24

Diagramy (test)

 st=>start: Start|past:>http://www.google.com[blank]
 e=>end: End|future:>http://www.google.com
 op1=>operation: My Operation|past
 op2=>operation: Stuff|current
 sub1=>subroutine: My Subroutine|invalid
 cond=>condition: Yes
 or No?|approved:>http://www.google.com
 c2=>condition: Good idea|rejected
 io=>inputoutput: catch something...|future
 st->op1(right)->cond
 cond(yes, right)->c2
 cond(no)->sub1(left)->op1
 c2(yes)->io->e
 c2(no)->op2->e

qnap/network.txt · Poslední úprava: 2020/05/18 08:55 autor: Zdeněk Havlík

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki